Služby

Inženýrske stavby - voda, kanalizace, plyn

Inženýrske stavby – voda, kanalizace, plyn

Výstavba průmyslových, zemědělských, bytových staveb

Výstavba průmyslových, zemědělských, bytových staveb

Výstavba a rekonstrukce sportovišť

Výstavba a rekonstrukce sportovišť

Příprava území a rekultivace

Příprava území
a rekultivace

Výstavba komunikací pro vozidla i pěší

Výstavba komunikací pro vozidla i pěší

Úpravy vodních toků, odvodňování půdy

Úpravy vodních toků, odvodňování půdy

Betonové konstrukce

Betonové
konstrukce

Pronájem mechanizace

Pronájem
mechanizace

Inženýrské stavby

Voda, kanalizace, plyn

Vysoká úroveň hodnocení je u realizace výstavby inženýrských sítí, budování kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod, úpravy vodních toků a terénních a sadových úprav.

Stavba

Kompletní realizace od A do Z

Realizujeme výstavbu průmyslových, zemědělských a bytových staveb, od položení základů až po nátěr fasád.

Sportoviště

Výstavba a rekonstrukce sportovišť

Realizujeme výstavbu a rekonstrukce sportovišť všeho druhu. Přírodní trávníky pro kopanou, víceúčelová hřiště s umělými povrchy či tenisové kurty.

Příprava a rekultivace

Příprava území pro výstavbu

Firma má dostatek vlastní mechanizace k zajištění výkopových a rekultivačních prací v rovném i svažitém terénu. Provádíme demoliční práce bytových domů, hal, skladů, ramp, včetně odvozu suti a úpravy terénu.

Výstavba komunikací

Komunikace pro vozidla i pěší

Provádíme odstranění nevyhovujících komunikací, chodníků, parkovišť a zajišťujeme hutnění, uložení zámkové dlažby, usazení šachet, vpustí a úpravy vjezdů.

Vodní toky

Úpravy vodních toků, odvodňování půdy

Provádíme čistění toků a kladení kamene do svahů. Zajišťujeme uložení drenáží, těžbu nánosů a úpravy toků po povodních.

Betonové konstrukce

Provádíme výstavbu železobetonových monolitické staveb a konstrukcí.

betonové konstrukce

Pronájem mechanizace

Kubáň Robert, Kramolišová Petra
777 914 426
733 739 940
kramolisova@cobbler.cz