Stavba

Kompletní realizace od A do Z

Realizujeme výstavbu průmyslových, zemědělských a bytových staveb, od položení základů až po nátěr fasád.

Mám zájem

Arsil - tažení křemíku Brose Polyfunkční dům Rožnov p.R. Bosch výkopové práce ustájení dojnic - Zašová
 

Inženýrské stavby

Voda, kanalizace, plyn

Vysoká úroveň hodnocení je u realizace výstavby inženýrských sítí, budování kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod, úpravy vodních toků a terénních a sadových úprav.

Mám zájem

Kanalizace Hošťálková Kanalizace Branky kanalizace Jasenice Kanalizace Dolní Paseky Rožnov p.R. Opěrná zeď u RD Akce Čistá Bečva
 

Sportoviště

Výstavba a rekonstrukce sportovišť

Realizujeme výstavbu a rekonstrukce sportovišť všeho druhu. Přírodní trávníky pro kopanou, víceúčelová hřiště s umělými povrchy či tenisové kurty.

Mám zájem

příprava podkladu pro hřiště Vigantice fotbalové hřiště ve Stříteži n.B. sportoviště ve Stříteži n.B. fotbalové hřiště ve Viganticích
 

Příprava a rekultivace

Příprava území pro výstavbu

Firma má dostatek vlastní mechanizace k zajištění výkopových a rekultivačních prací v rovném i svažitém terénu. Provádíme demoliční práce bytových domů, hal, skladů, ramp, včetně odvozu suti a úpravy terénu.

Mám zájem

hloubení rýhy bourací práce terénní úpravy úpravy terénu
 

Výstavba komunikací

Komunikace pro vozidla i pěší

Provádíme odstranění nevyhovujících komunikací, chodníků, parkovišť a zajišťujeme hutnění, uložení zámkové dlažby, usazení šachet, vpustí a úpravy vjezdů.

Mám zájem

vjezd do firmy Robe Brose Rožnov p.R. Bosch Rožnov p.R. chodník v Zašové spojovací komunikace na Staré Zubří komunikace na Staré zubří
 

Vodní toky

Úpravy vodních toků, odvodňování půdy

Provádíme čistění toků a kladení kamene do svahů. Zajišťujeme uložení drenáží, těžbu nánosů a úpravy toků po povodních.

Mám zájem

Butovický potok Bystřice p.H. strouha v Bystřici p.H. potok Branky Hážovice Potok Horní Bečva