Dozorový audit EMS a QMS

Dozorový audit systému managementu kvality a environmentu proběhl 11.4.2011. Veškeré předpoklady pro ponechání certifikátů EMS a QMS byly naplněny a certifikační orgán rozhodl o platnosti stávajících certifikátů.


Certifikáty

 

Doprava a mechanizace