Certifikace OHSAS 18001

V průběhu roku 2009 jsme ve spolupráci s TZÚS prováděli činnosti a opatření k úspěšnému zavedení Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008. V závěru roku jsme úspěšně prošli dvoustupňovým auditem SM BOZP.

ISO 18001

Certifikáty

 

Doprava a mechanizace